Jump to navigation Jump to search

Test

Article 1Article 1Article 1Article 1ReggieFirstLoad.png
About this image


Template:טבלה מוסתרת

הקדמה[edit | edit source]

אם אתם גולשים בעזרת אינטרנט אקספלורר בגרסה 8 ומטה, התמונות למטה נראות כמו מפת תמונה "רגילה", כמו שמתואר בדף תבנית:מפת תמונה. אם אתם גולשים בעזרת אקספלורר 9, או כל דפדפן שאינו אקספלורר, אתם אמורים לראות מתחת לכל מפת תמונה, רשימה של ה"אזורים החמים". הצפת העכבר מעל אחד האזורים מסמנת אותו, יחד עם כל האזורים האחרים שיש להם אותה כותרת (למשל בתרשים של העור, יש שלושה אזורים שמתאימים לכותרת "בלוטת זעה" - הכיתוב בגוף התרשים ושתי בלוטות זעה בציור). בנוסף, מסומנת גם הכותרת המתאימה. כמובן שכמו בכל מפת-תמונה מופיע גם הרמז (tooltip) ליד מיקום הסמן. הצפת העכבר מעל אחת הכותרות שמתחת לתמונה מסמנת את אותה הכותרת, ובמקביל מסמנת גם את כל האזורים המתאימים לכותרת הזו. גם הכותרות וגם האזורים החמים ממשיכים לתפקד כקישורים, וכמו בכל מפת תמונה, ניתן להגדיל (ולהקטין חזרה) את התמונה בלי לצאת מהדף, ובלי לאבד את תכונות "מפת התמונה" שלה.

מפות תמונה[edit | edit source]

Template:מפת תמונה


Template:מפת תמונה


Template:מפת תמונה


Template:מפת תמונה קטגוריה:תבניות עזר לתבניות